Familia profesional: Servicios socioculturais e á comunidade.
Ciclo: Técnico Superior en Integración Social.
Módulo: Inserción Sociolaboral.
Horas: 213.

Descripción: A través do módulo Inserción Sociolaboral se aprenderá a xestionar a información sobre os recursos sociolaborais e formativos, colaborar na análise de postos de traballo para a inserción sociolaboral, realizar as intervencións dirixidas ao adestramento para a adquisición e desenrolo de habilidades sociolaborais, apoiar no proceso de inserción sociolaboral e efectuar o seu seguimento e avaliación coa empresa, o usuario e o seu entorno.


Familia profesional: Servicios socioculturais e á comunidade.

 Ciclo formativo: Integración Social

 Denominación del módulo: Contexto da intervención social

 Número de horas:133 horas

Nesta materia búscase que os futuros profesionais da integración social coñezan os diferentes contextos sociais en que se desenvolve o seu traballo. Reflexionando sobres as características e necesidades dos colectivos cos que van traballar, o que lles permitirá tomar as decisións máis adecuadas para prestarlles as axudas que necesiten en cada unha das áreas, aplicando a metodoloxía de traballo máis oportuna.


Familia profesional: Servicios socioculturais e á comunidade.

  Ciclo formativo: Integración Social

  Denominación del módulo: Atención as unidades de convivencia

  Número de horas:161

Nesta materia veremos como intervir na complexa realidade familiar ou convivencial. Vendo os recursos, actuacións, intervencións, xestión de actividades. Desexamos que a súa utilización axúdevos a entender todos estes estes aspectos, tanto desde a súa vertente teórica como práctica.

Familia profesional: Servicios socioculturales e á comunidade.
Ciclo: Técnico Superior en Integración Social.
Módulo: Metodoloxía da Intervención Social.
Horas: 133

DescripciónEste módulo permítenos aprender a programar, organizar e avaliar as intervencións de integración social e tamén establecer e aplicar sistemas alternativos de comunicación.